До уваги керівників гуртків!

 До 14 грудня 2018 року подати до табеля дні занять в грудні і зробити звірку за листопад.

 1. До 25 грудня 2018 року подати звіт про роботу гуртка за період з вересня по грудень 2018 року, де висвітлили нижчевказані питання. Звіт подавати в електронному вигляді.
 2. До 2 січня 2019 року повідомити розклад роботи гуртка на зимові канікули.

 Звіт про роботу гуртка

________________________________________________________________

(назва гуртка)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника гуртка)

на базі_________________________________________________________________

(назва навчального закладу, де функціонує гурток)

 

 • Шкільні конкурси, акції: тема та короткий опис кожного заходу, підготовленого та проведеного керівником гуртка особисто чи з колегами на базі школи, де працює гурток.
 • Відкриті заняття, масові заходи, майстер-класи: тема та короткий опис кожного, підтвердити фотографіями.
 • Проблемне питання, пошукова діяльність керівника гуртка з цього питання.
 • Методична робота керівника гуртка:
 • які методичні матеріали розроблено в навчальному році (цікаві розробки занять, сценарії, , підбірки навчальних матеріалів, опис методик, технологій тощо);
 • які методичні матеріали знаходяться на стадії підготовки;
 • участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності (конкурси: Цікава школа, Методичних розробок, Джерело творчості тощо); коротка характеристика матеріалів, поданих на конкурс.
 • Залучення вихованців до дослідницької роботи: тема запланованої дослідницької роботи та що зроблено за темою впродовж навчального року.
 • Суспільно-корисна робота гуртка: короткий опис трудових десантів, впорядкування території, толок тощо, які зорганізовано гуртком чи в яких гурток взяв участь.
 • Робота з батьками: участь керівника у батьківських зборах, індивідуальні бесіди, робота із залучення батьків до проведення занять, масових заходів тощо.
 • Виховні заходи (якщо в гуртку проводились чи вихованці гуртка стали учасниками проведених в школі заходів із патріотичного, естетичного, правового виховання, пропаганди здорового способу життя тощо, то зробити короткий опис заходу, підтвердити фотографіями).
 • Результативність роботи гуртка та керівника (в яких обласних, всеукраїнських конкурсах взято участь, які роботи представлено та результат участі).
№ з/п Назва заходу (вказати етап – обласний, всеукраїнський) К-ть учасників Результат (зайняте місце)
1      
2      
 • Якими вміннями та навичками оволоділи вихованці в гуртку впродовж навчального року?

Фото, де зафіксовані ключові моменти діяльності вихованців у гуртку (до 10)