Умови проведення

 обласного дитячого екологічного хакатону

 

І. Загальні положення

 

 1. Обласний дитячий екологічний хакатон (далі – Хакатон) є командним змаганням здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які мають певний досвід та досягнення у екологічних олімпіадах, польових екологічних практиках, у проведенні наукових досліджень в галузі екології.

 

 1. Хакатон – це масовий захід, впродовж якого команди учасників в обмежений період часу, використовуючи інтернет-ресурси, виконують визначене та оголошене менторами завдання: здійснюють пошук можливих причин та шляхів вирішення однієї з локальних чи глобальних екологічних проблем та захищають напрацьовані в результаті самостійної роботи командні проекти.

 

 1. Ментори – це сформована організаторами група спеціалістів в галузі екології (науковців закладів вищої освіти, природоохоронних територій, державних екологічних установ та громадських природозахисних організацій), які формують та оголошують командам учасників завдання Хакатону, надають інформаційно-консультативну допомогу учасникам впродовж заходу, оцінюють проекти, розроблені командами.
 2. Мета Хакатону: організація самостійної та групової діяльності здобувачів освіти із застосуванням інтернет-ресурсів, розвиток продуктивного критичного мислення, створення майданчика для комунікації у вільному зручному форматі з науковцями, формування вмінь та навичок ефективної роботи в команді, публічної презентації інноваційних командних проектів, підтримка талановитої молоді.

 

 1. Інформація про проведення Хакатону розміщується на сайті Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі – ІФОЕНЦУМ): www.oencum.if.ua та надсилається до місцевих органів управління освітою.

 

ІІ. Організація Хакатону

 

 1. Хакатон проводиться щорічно департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, ІФОЕНЦУМ та за сприяння Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Івано-0Франківського коледжу Львівського аграрного університету, управління екології та природних ресурсів, управління лісового та мисливського господарства, Карпатського природного національного парку, Галицького природного національного парку, громадських екологічних організацій.

 

 1. Організаційно-методичний супровід Хакатону здійснює ІФОЕНЦУМ.

 

 1. Для участі у Конкурсі у закладах освіти формуються команди з числа здобувачів освіти. До складу команди входять 3 особи віком від 14 до 17 років та керівник, який призначається з числа педагогічних працівників закладів загальної середньої або позашкільної освіти.

 

 

 1. Для участі у Хакатоні необхідно подати на електронну адресу ІФОЕНЦУМ заявку (додаток 1).

 

 1. Наказ про проведення Хакатону видається департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації не пізніше, як за місяць до його проведення, в якому затверджується склад оргкомітету та журі з числа представників департаменту, ІФОЕНЦУМ та спеціалістів в галузі екології (за згодою).

 

ІІІ. Вимоги до проведення Конкурсу

 

 1. Команди працюють впродовж 2 годин за програмою, яка передбачає:

роботу учасників в командах над створенням проектів за завданням менторів;

презентацію створених командних проектів.

 1. Завдання для команд учасників – одна з гострих глобальних чи локальних екологічних проблем, над пошуком причин виникнення якої та шляхами вирішення досі працюють екологи – оголошується менторами під час відкриття Хакатону. Завдання для всіх команд однакове. Впродовж двох годин учасники в командах працюють над створенням власних проектів, де висвітлюють своє ставлення до цієї екологічної проблеми, власне бачення можливих її причин та шляхів вирішення. Для виконання завдання команди користуються інформацією з мережі Інтернет або інформацією, наданою менторами у друкованому чи електронному вигляді. Впродовж роботи над проектами учасники матимуть можливість у вільному зручному форматі спілкуватися з менторами, отримувати необхідні базові консультації. Результат роботи над завданням (основні ідеї проекту) команди висвітлюють на постері — цупких листках паперу формату А1.
 2. Презентація проекту відбувається у формі постерного захисту у довільній формі. Тривалість презентації – до 5 хвилин.

 

ІV. Підведення підсумків

 

 1. Презентація командних проектів (зміст та основні ідеї проведеної роботи, оформлення постеру, захист проекту оцінюються за відповідними критеріями (додаток 2).

 

 1. Команди-переможці Хакатону, які набрали найбільшу кількість балів (І місце – 1 команда, ІІ місце – 1 команда, ІІІ місце – 1 команда) відзначаються грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

 1. Педагогам, які підготували переможців Хакатону, оголошуються подяки департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

 1. Результати проведення Хакатону на підставі протоколів журі затверджуються наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

 

 

 1. V. Фінансування

 

 1. Витрати на організацію, проведення та нагородження переможців Хакатону здійснюються за рахунок коштів, передбачених департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації в обласному бюджеті на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення про обласний

дитячий екологічний хакатон

(р. ІІ, п. 4)

 

ЗАЯВКА

на участь у обласному дитячому екологічному хакатоні

 

Повна назва закладу освіти ____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТГ, район (місто) __________________________________________________________________

 

Склад команди:

№ з/п Прізвище, ім’я учасника

 

Дата народження (число, місяць, рік) Клас, гурток Інформація щодо власного досвіду учасника у дослідницькій роботі, участі у польових екологічних практиках, екологічних олімпіадах тощо
1.  

 

 

     
2.  

 

 

     
3.  

 

 

     

Керівник команди __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон керівника________________________________________

 

Директор закладу освіти __________________________           ___________

/ім’я та прізвище/                                  /підпис/

М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про обласний дитячий екологічний хакатон

(р. ІV, п. 1)

 

 

Критерії оцінювання командних проектів

 

Критерії Бали
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання змісту проведеної роботи

 

 
В учасників виникають труднощі при використанні інтернет-ресурсів 0
Учасники вільно та впевнено користуються інтернет-ресурсами 1
При отриманні консультацій від менторів учасники не можуть або невпевнено викладають суть питань, на які хочуть отримати відповіді 0
Учасники вільно та впевнено викладають суть питань, на які хочуть отримати відповіді 1
Ролі в команді під час роботи над проектом не розподілені, переважно активно працює один з членів команди 0
Робота над проектом відбувається за активної участі всіх членів команди 1
У проекті не вказано про небезпеку для довкілля та для людей в разі, коли вказану екологічну проблему не буде усунуто 0
У проекті зазначено про перспективу для довкілля та людей в разі, коли проблема буде не вирішена та існуватиме і надалі 1
У проекті не зазначено причин виникнення зазначеної екологічної проблеми 0
У проекті зазначені причини виникнення зазначеної екологічної проблеми, але не обґрунтовані 1
У проекті зазначені причини виникнення зазначеної екологічної проблеми та обґрунтовані 2
У проекті не зазначено шляхи вирішення зазначеної екологічної проблеми 0
У проекті зазначено шляхи вирішення зазначеної екологічної проблеми, але вони необґрунтовані 1
У проекті зазначено шляхи вирішення зазначеної екологічної проблеми, вони обґрунтовані 2
У проекті зазначено шляхи вирішення зазначеної екологічної проблеми, вони обґрунтовані, відзначаються креативністю та оригінальністю (відрізняються від офіційних версій) 3
У проекті не вказано, усуненню яких негативних явищ у довкіллі сприятиме вирішення вказаної екологічної проблеми 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

У проекті вказано, усуненню яких негативних явищ у довкіллі сприятиме вирішення зазначеної екологічної проблеми, але необґрунтовано 1
У проекті обґрунтовано, чому саме вирішення зазначеної екологічної проблеми сприятиме усуненню певних негативних явищ у довкіллі 2
У проекті не вказано, яким чином учнівська молодь може взяти участь  у вирішенні зазначеної екологічної проблеми 0
У проекті зазначено, яким чином учнівська молодь може взяти участь  у вирішенні зазначеної екологічної проблеми 1
Оформлення постеру  
Основні ідеї проекту розміщені на постері хаотично, інформація на постері не структурована 0
Основні ідей проекту на постері розміщені логічно і зрозуміло, інформація на постері чітко структурована 1
Постер неохайний, чорнило розмазане, папір зім’ятий 0
Постер охайний, написи акуратні, розбірливі 1
Презентація проекту  
Презентація проекту не відбувається 0
Презентація відбувається у вигляді читання без відриву від тексту 1
Під час презентації учасник(и) вільно та впевнено викладає(ють) зміст роботи, але, відповідаючи на запитання журі стосовно різних аспектів роботи, роблять це невпевнено, допускає(ють) помилки 2
Учасник(и) вільно та впевнено викладає(ють) не тільки основний зміст презентації, але і вільно та впевнено відповідає(ють) на запитання журі 3
  Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за проект 18