До уваги керівників гуртків ОЕНЦУМ!

 1. До 14 грудня 2017 року надати дані про графік занять у грудні до табеля та провести звірку за листопад. Ці дані можна подати в телефонному режимі, або скинувши на електронну пошту if_odencum@ukr.net , як тему зазначивши «своє прізвище дані до табеля», наприклад – Барабаш дані до табеля.
 2. До 20 грудня 2017 року прибути з журналами та звітом про проведену роботу. Нижче розміщено проспект звіту, де перераховані питання, які слід охопити, описуючи свою роботу та роботу своїх вихованців. Звіт подати на електронних носіях.

Звіт про роботу гуртка

_____________________________________________________________________________

(назва гуртка)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника гуртка)

на базі__________________________________________________________________________

(назва навчального закладу, де функціонує гурток)

 • Шкільні конкурси, акції: тема та короткий опис кожного заходу, підготовленого та проведеного керівником гуртка особисто чи з колегами на базі школи, де працює гурток. Підтвердити фотографіями.
 • Відкриті заняття, масові заходи, майстер-класи: тема та короткий опис кожного, підтвердити фотографіями.
 • Проблемне питання, пошукова діяльність керівника гуртка з цього питання.
 • Методична робота керівника гуртка:
 • які методичні матеріали розроблено в навчальному році (цікаві розробки занять, сценарії, , підбірки навчальних матеріалів, опис методик, технологій тощо);
 • які методичні матеріали знаходяться на стадії підготовки;
 • участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності (конкурси: Цікава школа, Методичних розробок, Джерело творчості тощо); коротка характеристика матеріалів, поданих на конкурс.
 • Залучення вихованців до дослідницької роботи: тема запланованої дослідницької роботи та що зроблено за темою до кінця 2017 року. Фотографії.
 • Суспільно-корисна робота гуртка: короткий опис трудових десантів, впорядкування території, толок тощо, які зорганізовано гуртком чи в яких гурток взяв участь. Фотографії.
 • Робота з батьками: участь керівника у батьківських зборах, індивідуальні бесіди, робота із залучення батьків до проведення занять, масових заходів тощо.
 • Виховні заходи (якщо в гуртку проводились чи вихованці гуртка стали учасниками проведених в школі заходів із патріотичного, естетичного, правового виховання, пропаганди здорового способу життя тощо, то зробити короткий опис заходу, підтвердити фотографіями).
 • Результативність роботи гуртка та керівника (в яких обласних, всеукраїнських конкурсах взято участь, які роботи представлено та результат участі). Фотографії.
№ з/п Назва заходу (вказати етап – обласний, всеукраїнський) К-ть учасників Результат (зайняте місце)
1
2

 

 • Якими вміннями та навичками оволоділи вихованці в гуртку впродовж вересня-грудня 2017 року?

Довідки за телефоном 096-64-99-581 (Шинкарук Галина Василівна)