21 травня 1945 року в м. Станіславі (нині Івано-Франківськ) була створена Дитяча технічна станція з двома відділами: технічним та природничим. Природничий відділ з часом став називатись сільськогосподарським, в 1948 році і станція стала називатись обласною дитячою технічною і сільськогосподарською. 23 жовтня 1952 року вона була реорганізована в обласну станцію юних натуралістів, в 1992 році – перейменована в Івано-Франківський обласний державний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, з грудня 2009 року – Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Плеяда директорів станції юних натуралістів виглядає так: 1945-1947 рр. – Пічкур І.; 1947-1953 рр. – Губенко Олена Абрамівна; 1953-1954 рр. – Втулкіна Л.В.; 1954-1959 рр. – Яцужинський І.І.; 1959-1960 рр. – Лосюк Іван Федорович; 1960-1965 рр. – Карпенко Ангеліна Миколаївна; 1965-1968 рр. – Попова Тетяна Савіна; 1968-1971 рр. – Піпіко Володимир Іванович; 1972-1994 рр. – Михальська Оксана Дмитрівна; 1995-2007 рр. – Чапуга Надія Іванівна, з 2007 р. – Гудзик Тамара Василівна.

Змінювались назви, керівники та приміщення, але не змінювалась мета юннатівського руху – виховання у юних любові, шанобливого ставлення до рідного краю, природи, її збереження і відновлення.

У 70-80-их роках в школах області працювало до 700 гуртків юних натуралістів, в 90-х роках число гуртків юннатів в школах і позашкільних установах області сягнуло за 1200. Юннатівську школу пройшли нині кандидати сільськогосподарських наук Шпільчак Мирон Богданович, кандидат хімічних наук Бибик Марія Василівна, кандидат біологічних наук Буняк Віра Іванівна. Приблизні результати аналізу працевлаштування юннатів обласного екологічного центру за 80-90-ті роки свідчать, що значна частина колишніх юннатів стали вчителями біології, хімії, лікарями, пов’язали своє житія з сільським господарством. Чимало дітей працівників станції, які завжди були найактивнішими юннатами, стали лікарями – Володимир і Олександр Музиченки, Ігор і Людмила Труфанова, Людмила Павлик, Зоряна Чапуга, вчителями – Мар’яна Михальська, Наталя Вівчарук, Вікторія Маліборська, Вікторія Лаврук, Наталія Сидорак та інші.

За два останні роки (2008-2010 рр.) кількість гуртків в Центрі зросла з 49 до 58. Відвідують їх 810 вихованців. В районах (містах) еколого-натуралістичну роботу координує 4 станції, 2 центри та 3 еколого-натуралістичні відділи.
В більше як половині шкіл міста Івано-Франківська є гуртки нашого профілю. Тісно співпрацюємо і з притулком для неповнолітніх дітей ОДА, обласною школою-інтернат для дітей-сиріт та дітей позбавлених піклування батьків. Діти відвідують гуртки, приймають участь у масових заходах.

Головним завданням Центру залишається координація еколого-натуралістичної і природоохоронної роботи в області. Традиційними в цьому напрямку є проведення обласних семінарів керівників НДЗД і виробничих бригад, методистів рай (міськ) відділів (управлінь) освіти відповідальних за позашкільну роботу (спільно з ІППО), керівників учнівських шкільних лісництв (спільно з управління лісового та мисливського господарства), керівників гуртків зоолого-тваринницького напрямку, квітникарів, екологів, керівників агітбригад, шкільних музеїв.

Для ознайомлення з новітніми методиками педагогічних колективів щодо розвитку творчих та інтелектуальних здібностей вихованців стало традиційним проведення виїзних обласних семінарів-практикумів “Зерна досвіду” для директорів ЕНЦ (СЮН), завідуючих відділами еколого-натуралістичної роботи центрів дитячої творчості.

Значне місце приділяється і самоосвіті, як одному із шляхів неперервної освіти на всіх етапах фахового вдосконалення. Вона включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення ППД. Педагоги мають можливість розширювати свій кругозір і на майстер-класах. Щороку на базі Центру проводяться обласні курси підвищення кваліфікації керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю зі спецкурсом «Змістові аспекти сучасного екологічного виховання».