Кухар Ірина Миколаївна — завідувач відділу

Головними завданнями та напрямами  організаційно-методичної роботи в закладі є:

  • активізувати творчу діяльність педагогічних працівників;
  • через різноманітні форми  організації  пізнавальної діяльності стимулювати неперервне фахове зростання педагогів;
  • вивчати та популяризувати творчі здобутки, перспективних педагогічних ідей  і технологій,  та їх упровадження у навчально — виховний процес;
  • підвищувати відповідальність за результати навчання та виховання учнів;
  • створювати умови для самоосвіти та самовдосконалення керівників гуртків;
  • розробляти рекомендації на основі вивчення досягнень науки, педагогічного досвіду;
  • ініціює розробку положень про виставки, конкурси;
  • видання  навчально-методичних посібників, програм.

Періодично в закладі відбувається засідання методичного об’єднання керівників гуртків. Це сприяє підвищенню інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу. У системі роботи методичного об’єднання вивчаються та застосовуються інтерактивні педагогічні технології та методи, які згодом педагоги використовують у своїй роботі.
У роботі з педагогами використовуємо такі інтерактивні форми методичної роботи  як психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, майстер-класи, віртуальні екскурсії, творчі звіти  та презентації.
У цьому аспекті колеги застосовують елементи таких технологій навчання: проблемне навчання, метод проектів, пошукова робота.
Активно використовують такі інтерактивні методи: мозковий штурм, дискусія, вікторини та форми роботи: індивідуальні, у парах, у трійках, групові тощо.
Налагоджена співпраця з  Івано-Франківським  обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (розроблені та затверджені регіональні  авторські програми які рекомендовані до апробації).

Відділ координує організацію і проведення педагогічних конкурсів:
—    Всеукраїнський конкурс науково – методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного позашкільної освіти;
—    позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного напряму);
—    Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури еколого-натуралістичного напряму для позашкільних навчальних закладів системи освіти;
—    Всеукраїнський конкурс  методичних моделей  виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість»;
—    Всеукраїнський конкурс «Цікава школа».