1. Назва гуртка (гуртків).
2. П.І.Б. керівника гуртка.
3. На базі якого навчального закладу працює гурток.
4. Коротка характеристика цього навчального закладу (приміщення, кількість учнів, наявність квітників, саду, дендрарію тощо).
5. Тематика та короткий опис заходів, підготовлених та проведених керівником гуртка особисто чи з колегами (гурткових, між гурткових, шкільних). Співпраця з вчителями школи.
6. Тематика та короткий опис проведених відкритих занять, майстер-класів.
7. Які теоретичні питання позашкільної освіти та виховання, методична література опрацьовані за навчальний рік.
8. Проблемне питання; що зроблено в цьому напрямку самоосвіти.
9. Які методичні матеріали розроблено в навчальному році (розробки, сценарії, методичні рекомендації, підбірки навчальних матеріалів, опис методик, технологій тощо).
10. Які методичні матеріали знаходяться на стадії підготовки.
11. Участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності (конкурси: Цікава школа, Методичних розробок, Джерело творчості тощо); коротка характеристика матеріалів, поданих на конкурс та результативність участі.
12. Тема запланованої дослідницької роботи та що зроблено за темою на кінець навчального року.
13. Суспільно-корисна робота гуртка: короткий опис трудових десантів, впорядкування території, толок тощо, які зорганізовано гуртком чи в яких гурток взяв участь.
14. Робота з батьками: участь керівника у батьківських зборах, індивідуальні бесіди, робота із залучення батьків до проведення занять, масових заходів тощо.
15. Виховні заходи в гуртках (патріотичне, естетичне, правове виховання, пропаганда здорового способу життя тощо).
16. Результативність роботи гуртка та керівника (в яких обласних, всеукраїнських конкурсах взято участь, які роботи представлено та результат участі).

Примітка. Звіти подати до 15 травня в друкованому вигляді. В електронному вигляді подати разом із звітом фотографії, які ілюструють роботу вихованців гуртка та керівника гуртка.